Stredná priemyselná škola Martin

Vítame vás na www stránke Strednej priemyselnej školy Novomeského 5/24 Martin. Na stránke poskytujeme všetky potrebné informácie týkajúce sa života na škole. Všetci žiaci, ich rodičia, učitelia, absolventi ako i záujemcovia o štúdium tu môžu nájsť informácie o aktuálnom dianí v škole, ktorá má 63 ročnú tradíciu v stredoškolskom odbornom vzdelávaní. Súčasťou je internetová žiacka knižka, ktorá napomáha rodičom získavať aktuálne informácie o študijných výsledkoch svojich detí ako i internetový elektronický stravovací systém pre objednávanie jedla v školskej jedálni prostredníctvom internetu.

 
 
Dôležité oznamy
Ponuka krúžkov

V školskom roku 2015/16 ponúkame našim študentom nasledujúce krúžky:

Bedminton (Mgr. Švieda)

Futbal (Mgr. Švieda)

Loptové hry (PaedDr. Malinovský)

Matematika (Mgr. Kadlecová)

Volejbal (Mgr. Pisarovičová)

Florbal ...
pridané 02.09.2015  


Otvorenie školského roku 2015/16

Slávnostné otvorenie školského roku 2015/16 sa uskutočnilo v stredu 2. septembra 2015 pre žiakov prvého ročníka v kinosále školy o 8.00. Ostatní žiaci sa stretli o 8.00 v kmeňových triedach pod vedením triednych učiteľov. Všetkým prajeme úspešný ...
pridané 31.08.2015  


Opravné maturitné skúšky

Oznamujeme našim žiakom, ktorí budú konať opravnú maturitnú skúšku z EČ a PFIČ z anglického jazyka, úroveň B1, že termín je stanovený na 4. septembra 2015 v Obchodnej akadémii, Bernolákova 2, Martin. Časový harmonogram opravného termínu ...
pridané 20.07.2015  


Výmenný študijný pobyt vo Velešíne

Vybraná skupina 12 žiakov absolvovala v čase od 6.6 do 20.6.2015 mobilitu Erasmus+ v Českom Velešíne. Počas vzdelávacej aktivity sa naši žiaci zúčastnili na vyučovaní odborných predmetov na SOŠ Velešín, absolvovali exkurzie vo výrobných ...
pridané 06.07.2015  


Prázdniny

Všetkým žiakom prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a šťastný návrat do nového školského roku 2015/16, ktorý začne 2. septembra 2015 o 8.00....
pridané 30.06.2015  


Na vedeckej konferencii

Každoročne koncom júna počas Dní Milana Hodžu sa v Slovenskej národnej knižnici realizuje Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. V dňoch 25. a 26. júna 2015 sa uskutočnil XI. ročník na tému Dr. Ivan Markovič – politik, ...
pridané 30.06.2015  


Výsledky školskej športovej olympiády

V dňoch 25. - 29. júna sa uskutočnila Školská športová olympiáda. Triedy súťažili vo futbale a florbale. Tu sú výsledky:

Futbal

1. miesto III.B

2. miesto II.D

3. miesto I.C

Florbal

1. ...
pridané 29.06.2015  


Vyhodnotenie školského kola súťaže vo frézovaní

Školské kolo súťaže vo frézovaní sa uskutočnilo 23. júna 2015 v učebni č. 52. Výsledky:

1. miesto: Štefan Sušienka, III.A 70 bodov,

2. miesto: Ján Kaličiak, III.A  66 bodov,

3. miesto: Jakub Beháň , III.A 49 ...
pridané 24.06.2015  


Triedny výlet

Žiaci III. A triedy s triednou učiteľkou Miroslavou Šturmovou a  Katarínou Kadlecovou absolvovali v dňoch 12.6.-15.6. výlet do ...
pridané 22.06.2015  


Boli sme v divadle

Dňa 16. júna 2015 vybraní žiaci našej školy navštívili Slovenské komorné divadlo pod dozorom pána učiteľa Ing. Ľubomíra Matejíčku. Videli sme inscenáciu divadelnej hry Mŕtvi to vidia inak od autora José López Rubioa. Atmosféra ...
pridané 18.06.2015  


O projekte "Dobrodružstvo s časticami"

Dobrodružstvo s časticami je názov projektu, s ktorým uspel projektový tím pod vedením Ing. Jozefa Juricu, CSc. zložený z piatich žiakov 3. ročníka študijného odboru technické lýceum Strednej priemyselnej školy v Martine: ...
pridané 18.06.2015  


Pridaná hodnota vo vzdelávaní v predmete SJL

Národný ústav certifikovaných meraní priniesol novú informáciu - pridanú hodnotu našej školy vo vzdelávaní (PHV) v predmete slovenský jazyk a literatúra. PHV SJL dopĺňa výsledky žiakov školy v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského ...
pridané 17.06.2015  


 
 
Jedálny lístok
 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

03.09.2015
Maturitné skúšky v mimoriadnom termíne sa uskutočnia od 8. do 10. septembra 2015. Podrobný rozpis nájdete na nástenke vo vestibule školy.

03.09.2015
Rozvrh vyučovacích hodín bude do 11. septembra 2015 testovaný. O zmenách budeme včas informovať.

31.08.2015
V sekcii triedy a žiaci sú zverejnené aktuálne zoznamy žiakov školy.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Belo
Zajtra >> Rozália

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: