Obmedzis sa na pozorovanie a navždy ti ujde zmysel tvojho života. cieľ možno definovať takto život je hra, ktorej pravidla sa naučís, pokiaľ sa do nej vrhneš s plným nasadením. inak ti premenlivý vývoj vezme dych a ty do konca hry nevyjdeš z údivu. vlažní hráči často kvília a lamentujú , že im nepraje štastie. odmietajú pochopiť, že si kus svojho štastia možu vybojovať sami.
 
darwi odradova, duna 6


Zriaďovateľ
Žilinský samosprávny kraj
www.regionzilina.sk

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Stredná priemyselná škola Martin

Vítame vás na www stránke Strednej priemyselnej školy Novomeského 5/24 Martin. Na stránke poskytujeme všetky potrebné informácie týkajúce sa života na škole. Všetci žiaci, ich rodičia, učitelia, absolventi ako i záujemcovia o štúdium tu môžu nájsť informácie o aktuálnom dianí v škole, ktorá má 63 ročnú tradíciu v stredoškolskom odbornom vzdelávaní. Súčasťou je internetová žiacka knižka, ktorá napomáha rodičom získavať aktuálne informácie o študijných výsledkoch svojich detí ako i internetový elektronický stravovací systém pre objednávanie jedla v školskej jedálni prostredníctvom internetu.

 
 
Dôležité oznamy
Zápis do prvého ročníka

Vo štvrtok 28. mája 2015 sa od 7,30 do 13,00 a od 13,30 do 15,00 na sekretariáte školy uskutoční zápis žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2015/16, ktorí boli prijatí na základe odvolania (rodičia týchto žiakov (zákonní zástupcovia) dostali ...
pridané 24.05.2015  


Rozlúčka so štvrtákmi

Rozlúčka so štvrtákmi sa uskutočnila v piatok 15. mája 2015 pred budovou školy za účasti všetkých žiakov a učiteľov. Žiacka školská rada pripravila krátky program, v rámci ktorého odznel príhovor riaditeľky školy Ing. Dagmar Najšlovej, ...
pridané 20.05.2015  


Rozlúčková opekačka s diskotékou v školskom internáte

Dňa 12. 5. 2015 sa uskutočnila tradičná rozlúčková akcia s maturantmi nášho školského internátu, ktorej súčasťou boli opekačka a diskotéka vo dvore ŠI a súčasne aj zábavné loptové hry v jeho okolí. Akciu pripravili a sami ...
pridané 13.05.2015  


Prijímacie skúšky - výsledky

V pondelok a vo štvrtok sa uskutočnilo prvé kolo prijímacích skúšok (obidva termíny) do prvého ročníka v školskom roku 2015/16.  Výsledky sú zverejnené na www. stránke školy, v sekcii "prijímacie konanie" (vpravo hore), alebo aj na ...
pridané 15.05.2015  


Súťaž: Mladý digitálny Európan

Súťaž Mladý digitálny Európan vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy a výskumu pre žiakov druhého a tretieho ročníka stredných škôl. Uskutočnila sa prostredníctvom nového elektronického testovacieho systému e-Test (prebiehala v ňom ...
pridané 19.05.2015  


Logisti a lýceisti na španielskom dvore

21. apríla 2015 sme zažili výpravnú plavbu do neprebádaných a nebezpečných vôd Atlantiku po boku kapitána Krištofa Kolumba. Prednáška trvala 1,5 hodiny a prebiehala v 3 častiach. V úvode sme sa ocitli na španielskom ...
pridané 28.04.2015  


Novelizácia školského zákona

Parlament schválil ďalšiu novelu školského zákona, ktorá prinesie niektoré zmeny aj pre stredné školy. Najvýraznejšou zmenou je, že Štátny pedagogický ústav postupne vytvára vzdelávacie štandardy pre školy. Tie si už nemusia vytvárať ...
pridané 17.04.2015  


Odmeňovanie najlepších učiteľov

Ako sme už uviedli v aktualitách, v pondelok 30. marca 2015 boli z našej školy pri príležitosti Dňa učiteľov ocenené Ing. Dagmar Najšlová a Mgr. Perla Ivaničová. Z odmeňovania učiteľov v Slovenskom komornom divadle v Martine bolo vytvorené krátke ...
pridané 09.04.2015  


Dobrodružstvo s časticami

Dobrodružstvo s časticami – je názov projektu, s ktorým sme uspeli vo výzve Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis a získali sme grant na jeho realizáciu.

Cieľom projektu je spracovať ...
pridané 24.03.2015  


Strom Laca Novomeského

Pri našej škole žiaci SPŠ vyzdobili strom citátmi z diela Laca Novomeského a informáciami o ňom. Súčasťou tohto podujatia boli:

1. Prednáška kulturológa a hudobníka Lukáša Perného a Jany Sivičekovej zo SAV Bratislava.

2. Čítanie básní Laca ...
pridané 22.03.2015  


Prezentácie odborného zamerania pre žiakov druhého ročníka

Pre žiakov študijného odboru technické lýceum z II.A a II.DT sa uskutočnila vo štvrtok 19. marca 2015 od 13,05 v miestnosti č. 201 prezentácia odborných zameraní informatiky (RNDr. Miroslava Šturmová) a strojárstva (Ing. Ľubomír Matejíčka).

V ...
pridané 23.03.2015  


Súťaž o tablet

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave vyhlasuje súťaž o tablet a ďalšie ceny pre študentov stredných škôl. Podrobnosti nájdete na stránke

http://www.automobilova-mechatronika.fei.stuba.sk/webstranka/. ...
pridané 16.03.2015  


 
 
Jedálny lístok
 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

15.05.2015
Do obrazovej kroniky (verejná galéria fotografií) sme pridali fotografie z dnešnej slávnostnej rozlúčky so žiakmi 4. ročníka.

14.05.2015
Na webe učiteľských novín www.ucn.sk sa už môžu učitelia registrovať a prispievať do online magazínu, či diskutovať na rôzne témy, napr. o stave a budúcnosti školstva, nových nápadoch alebo inováciách v oblasti metód.

04.05.2015
Na majstrovstvách Slovenska vo frézovaní obsadil Martin Staš zo IV.A triedy 2. miesto. Blahoželáme a ďakujeme Ing. Matejíčkovi za prípravu. Pre školu získal finančnú odmenu na nákup softvéru EMCO vo výške 4860 €.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Viliam
Zajtra >> Vilma

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: