Stredná priemyselná škola Martin

Vítame vás na www stránke Strednej priemyselnej školy Novomeského 5/24 Martin. Na stránke poskytujeme všetky potrebné informácie týkajúce sa života na škole. Všetci žiaci, ich rodičia, učitelia, absolventi ako i záujemcovia o štúdium tu môžu nájsť informácie o aktuálnom dianí v škole, ktorá má 63 ročnú tradíciu v stredoškolskom odbornom vzdelávaní. Súčasťou je internetová žiacka knižka, ktorá napomáha rodičom získavať aktuálne informácie o študijných výsledkoch svojich detí ako i internetový elektronický stravovací systém pre objednávanie jedla v školskej jedálni prostredníctvom internetu.

 
 
Dôležité oznamy
Novelizácia školského zákona

Parlament schválil ďalšiu novelu školského zákona, ktorá prinesie niektoré zmeny aj pre stredné školy. Najvýraznejšou zmenou je, že Štátny pedagogický ústav postupne vytvára vzdelávacie štandardy pre školy. Tie si už nemusia vytvárať ...
pridané 17.04.2015  


Odmeňovanie najlepších učiteľov

Ako sme už uviedli v aktualitách, v pondelok 30. marca 2015 boli z našej školy pri príležitosti Dňa učiteľov ocenené Ing. Dagmar Najšlová a Mgr. Perla Ivaničová. Z odmeňovania učiteľov v Slovenskom komornom divadle v Martine bolo vytvorené krátke ...
pridané 09.04.2015  


Dobrodružstvo s časticami

Dobrodružstvo s časticami – je názov projektu, s ktorým sme uspeli vo výzve Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis a získali sme grant na jeho realizáciu.

Cieľom projektu je spracovať ...
pridané 24.03.2015  


Strom Laca Novomeského

Pri našej škole žiaci SPŠ vyzdobili strom citátmi z diela Laca Novomeského a informáciami o ňom. Súčasťou tohto podujatia boli:

1. Prednáška kulturológa a hudobníka Lukáša Perného a Jany Sivičekovej zo SAV Bratislava.

2. Čítanie básní Laca ...
pridané 22.03.2015  


Prezentácie odborného zamerania pre žiakov druhého ročníka

Pre žiakov študijného odboru technické lýceum z II.A a II.DT sa uskutočnila vo štvrtok 19. marca 2015 od 13,05 v miestnosti č. 201 prezentácia odborných zameraní informatiky (RNDr. Miroslava Šturmová) a strojárstva (Ing. Ľubomír Matejíčka).

V ...
pridané 23.03.2015  


Súťaž o tablet

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave vyhlasuje súťaž o tablet a ďalšie ceny pre študentov stredných škôl. Podrobnosti nájdete na stránke

http://www.automobilova-mechatronika.fei.stuba.sk/webstranka/. ...
pridané 16.03.2015  


Tretiaci sú už v Plymouthe

Žiaci z III.C, z odboru logistika, sú v rámci projektu ERAZMUS + na dvojtýždňovej súvislej praxi vo Veľkej Británii. Odlietali v sobotu 14. marca z Ostravy. Ubytovaní sú v rodinách a prax vykonávajú v anglicky hovoriacich logistických firmách. Pozdravujeme ...
pridané 16.03.2015  


Výzva

Vážení rodičia a priatelia školy, chcete, aby vaše deti, žiaci SPŠ Martin, mali komfortnejšie podmienky k štúdiu? Venujte, prosím, 2% (3%) zo svojej dane z príjmu v prospech občianskeho združenia Spoločnosť EDUKA. ...
pridané 11.03.2015  


Výsledky okresného kola SOČ

V pondelok 9. marca 2015 sa v priestoroch našej školy konalo okresné kolo SOČ. Z piatich našich zástupcov sa štyria umiestnili na popredných priečkach. Tu sú výsledky:

Kategória č. 12 Elektrotechnika a hardware

1. ...
pridané 10.03.2015  


Naše projekty získali granty

V Nadačnom fonde Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis bol vyhlásený pilotný grantový program s názvom Región pre vzdelanie,  zameraný na inovovanie vzdelávacích aktivít na stredných a vysokých školách ...
pridané 05.03.2015  


Nový rozvrh

Od pondelka, 9. marca 2015, platí nový rozvrh, ktorí nájdete tu http://rozvrh.spsmt.sk/. Všimnite si najmä zmenu učební....
pridané 18.03.2015  


Výsledky školského kola SOČ

V pondelok 23. februára 2015 sa uskutočnilo školské kolo SOČ.  Súťažilo sa od 13,20 v miestnostiach pred odbornými hodnotiacimi komisiami v nasledovných odboroch: informatika, tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (301), strojárstvo, ...
pridané 23.02.2015  


 
 
Jedálny lístok
 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

30.03.2015
Pri príležitosti Dňa učiteľov boli dnes v Slovenskom komornom divadle v Martine z našej školy ocenené Ing. Dagmar Najšlová a Mgr. Perla Ivaničová. Pridávame sa ku gratulácii a prajeme im veľa zdravia a tvorivej inšpirácie do ďalšej práce.

27.03.2015
V krajskom kole SOČ v Liptovskom Hrádku nás najlepšie zastupoval Dominik Láclavík zo IV.BE, ktorý obsadil druhé miesto a postúpil do celoštátneho finále. Blahoželáme.

24.03.2015
Tlačivá na darovanie 2 % dane z príjmu si môžete vyzdvihnúť u Mgr. Kataríny Kadlecovej.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >> Jela
Zajtra >> Marcel

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: