Vážnym ohrozením lásky je žiarlivosť. Nie tá, vyvolaná pôvabom alebo koketnosťou, ktorá môže jedine vznietiť neistotu, nerozhodnú lásku. Nebezpečná je chorobná, ničivá žiarlivosť, plná nedôvery a úzkosti, že toho druhého stratíme.
 
MAIOLI


Zriaďovateľ
Žilinský samosprávny kraj
www.regionzilina.sk

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Stredná priemyselná škola Martin

Vítame vás na www stránke Strednej priemyselnej školy Novomeského 5/24 Martin. Na stránke poskytujeme všetky potrebné informácie týkajúce sa života na škole. Všetci žiaci, ich rodičia, učitelia, absolventi ako i záujemcovia o štúdium tu môžu nájsť informácie o aktuálnom dianí v škole, ktorá má 63 ročnú tradíciu v stredoškolskom odbornom vzdelávaní. Súčasťou je internetová žiacka knižka, ktorá napomáha rodičom získavať aktuálne informácie o študijných výsledkoch svojich detí ako i internetový elektronický stravovací systém pre objednávanie jedla v školskej jedálni prostredníctvom internetu.

 
 
Dôležité oznamy
Prázdniny

Všetkým žiakom prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a šťastný návrat do nového školského roku 2015/16, ktorý začne 2. septembra 2015 o 8.00....
pridané 30.06.2015  


Na vedeckej konferencii

Každoročne koncom júna počas Dní Milana Hodžu sa v Slovenskej národnej knižnici realizuje Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. V dňoch 25. a 26. júna 2015 sa uskutočnil XI. ročník na tému Dr. Ivan Markovič ...
pridané 30.06.2015  


Výsledky školskej športovej olympiády

V dňoch 25. - 29. júna sa uskutočnila Školská športová olympiáda. Triedy súťažili vo futbale a florbale. Tu sú výsledky:

Futbal

1. miesto III.B

2. miesto II.D

3. miesto I.C

Florbal

1. ...
pridané 29.06.2015  


Vyhodnotenie školského kola súťaže vo frézovaní

Školské kolo súťaže vo frézovaní sa uskutočnilo 23. júna 2015 v učebni č. 52. Výsledky:

1. miesto: Štefan Sušienka, III.A 70 bodov,

2. miesto: Ján Kaličiak, III.A  66 bodov,

3. miesto: Jakub Beháň , III.A 49 ...
pridané 24.06.2015  


Triedny výlet

Žiaci III. A triedy s triednou učiteľkou Miroslavou Šturmovou a  Katarínou Kadlecovou absolvovali v dňoch 12.6.-15.6. výlet do ...
pridané 22.06.2015  


Boli sme v divadle

Dňa 16. júna 2015 vybraní žiaci našej školy navštívili Slovenské komorné divadlo pod dozorom pána učiteľa Ing. Ľubomíra Matejíčku. Videli sme inscenáciu divadelnej hry Mŕtvi to vidia inak od autora José López Rubioa. Atmosféra ...
pridané 18.06.2015  


O projekte "Dobrodružstvo s časticami"

Dobrodružstvo s časticami je názov projektu, s ktorým uspel projektový tím pod vedením Ing. Jozefa Juricu, CSc. zložený z piatich žiakov 3. ročníka študijného odboru technické lýceum Strednej priemyselnej školy v Martine: ...
pridané 18.06.2015  


Pridaná hodnota vo vzdelávaní v predmete SJL

Národný ústav certifikovaných meraní priniesol novú informáciu - pridanú hodnotu našej školy vo vzdelávaní (PHV) v predmete slovenský jazyk a literatúra. PHV SJL dopĺňa výsledky žiakov školy v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského ...
pridané 17.06.2015  


Navštívili sme Viedeň

Dňa 12. 6. 2015 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili výletu do Viedne. Najskôr sme navštívili Staré mesto. Pod dozorom triednej profesorky PaedDr. Evky Veselovskej a Mgr. Marcely Rybárovej. Mestom nás sprevádzal pán sprievodca, ktorý ...
pridané 17.06.2015  


Priemyslováci v Jičíne

V dňoch 31.5. - 5. 6.2015 absolvovalo 12 žiakov tretieho ročníka technického lýcea s vyučujúcimi M. Šturmovou a A. Pisarovičovou v poradí už piaty výmenný študijný pobyt na VOŠ a SOŠ v Jičíne.

Okrem ...
pridané 08.06.2015  


Spoločné chvíle so žiakmi z Jičína v školskom internáte

Počas výmenného študijného pobytu od 31. mája do 5. júna 2015 nás navštívili žiaci z partnerskej školy z Jičína. Boli ubytovaní v priestoroch školského internátu, kde sme pre nich pripravili zaujímavý program, ktorý vyvrcholil vo štvrtok ...
pridané 08.06.2015  


Súťaž v elektronike

13. mája 2015 pod vedením Ing. Petra Bellu sa uskutočnila súťaž odbornej tvorivosti v elektronike, na ktorej sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka. Víťazom v kategórii prvákov sa stal Tomáš Grof, medzi druhákmi zvíťazil Lukáš ...
pridané 05.06.2015  


 
 
Jedálny lístok

    Pozrite si jedálny lístok v xls formáte na najbližší týždeň, prajeme Vám dobrú chuť. XLS viewer
 
 
Žiacka knižka  


AKTUALITY  

30.06.2015
Oznamujeme žiakom, ktorí požiadali o komisionálne preskúšanie, že skúšky sú plánované na 26. augusta 2015. Podrobný rozpis bude zverejnený vo vestibule školy.

30.06.2015
Do obrazovej kroniky (verejná galéria fotografií) sme pridali fotografie zo slávnostného ukončenia školského roku 2014/15.

17.06.2015
Naši florbalisti pod vedením pána Karola Ružičku obsadili na turnaji stredných škôl štvrté miesto.


ZASTUPOVANIE  

Pozrite si aktuálne zastupovania.
Stravovací systém  


MENINY  

Dnes oslavuje meniny

Dnes >>
Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda
Zajtra >> Patrik/Patrícia

Prajeme všetko najlepšie.
pošlite im pohladnicu
METEO  
Klientská zóna  

Meno:
Heslo: