Prezentácia Žilinskej univerzity

Pracovníci elektrotechnickej fakulty ŽU v našej škole 8. marca prezentovali praktické aplikácie, demonštrujúce vedecké poznatky z oblasti fyziky, elektrotechniky a informačných technológií v rámci projektu POPULAS 2. Po krátkom úvodnom predstavení nasledovala hodinová odborná príprava s praktickými ukážkami na skupine technických pracovísk. V jednotlivých náučných stánkoch si žiaci mohli vyskúšať aplikácie zamerané na 3D priestorové zobrazovanie, snímanie a analýzu objektov, analýzu prenosu paketov v PC sieti, bezdrôtový prenos energie a rôzne elektronické systémy.

Cieľom podujatia bolo popularizovať štúdium odborne zameraných programov v oblasti informatiky, telekomunikácii a elektroniky.

Ing. Milan Čiljak


Zavri okno